Ġie żviluppat programm edukattiv innovattiv matul is-sentejn tal-implimentazzjoni tal-proġett li huwa bbażat fuq il-qafas teoretiku ta' psikoloġija pożittiva u edukazzjoni tal-karattru. HOPEs għandu l-għan li jtejjeb l-għarfien u l-ħiliet ta’ l-għalliema ta’ l-iskejjel primarji billi juża approċċi edukattivi innovattivi li jiffokaw fuq l-iżvilupp tal-karattru ta' l-istudenti. B'mod aktar speċifiku, ġie żviluppat pakkett ta taħriġ għall-istudenti tal-iskola primarja li jinvolvi: emozzjonijiet pożittivi, saħħa u valuri tal-karattru, skop pożittiv, kif tiffaċċja l-problemi b’mod posittiv u relazzjonijiet pożittivi.

Ġiet organizzata fażi pilota fejn l-għalliema ġew imħarrġa dwar kif jużaw il-materjal fil-pajjiżi parteċipanti kollha.

Ir-riżultati mistennija jinkludu li l-għalliema mħarrġa jsiru aktar immotivati biex itejbu l-metodi ta' tagħlim tagħhom u biex jiggwidaw lill-istudenti tagħhom f'materji relatati ma 'għarfien personali, reżiljenza psikoloġika, kuntentizza u pożittività. It-tisħiħ tal-kapaċità tal-għalliema li jinteraġixxu b'mod pożittiv u jinfluwenzaw l-imġiba u l-kompetenzi tal-istudenti jirriżultaw f'edukazzjoni aktar effettiva u sinifikanti fl-iskejjel.‍‍‍

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.‍‍‍

Informazzjoni ‍‍‍dwar il-proġett

Numru tal- proġett: 2016-1-‍‍‍CY01-KA201-017354

Deskrizzjoni tal-proġett

info@hopestraining.eu

Maltese

Happiness, Optimism, Pos‍‍‍itivity and Ethos in Schools‍‍‍

Riżorsi disponibbli

‍‍‍Kurrikulu‍‍‍‍‍‍

Preżentazzjonijiet bil-PowerPoint

‍‍‍Fuljett‍‍‍

Gwida għall-Għalliema

Ingliż

Grieg

Portugiż

Home

Maltese

Manwal tal-istudenti